Analògics vs digitals

Coneixerem el passat i el present de la captació d'imatges en un mateix taller, tot repassant conceptes d'òptica.

Voleu reservar aquesta activitat?

Truqueu al 972 412 777
o envieu un missatge a
educacio@museudelcinema.cat.

Repassarem amb exemples pràctics els conceptes fonamentals de la física en referència a la llum i la imatge: espectre visible, propagació de la llum, absorció, dispersió, l'òptica, intensitat...

Després de la visita a l'apartat de fotografia del museu i de la introducció experimental i activa dels conceptes òptics gràcies a lents i a aparells fotogràfics, la classe es dividirà en petits grups i se'ls assignarà el rol d'analògics o digitals.

Els grups dels analògics sortiran a captar la realitat amb màquines reflex, rolleiflex, pinhole,estenopeiques o de mig format per després revelar el seu carret; els digitals muntaran la càmera, sortiran a fer les fotografies i les descarregaran a un ordinador.

Unes experiències ben diferents que podran posar en comú per veure com treballa cada sistema.

Objectius:

- Afermar els coneixements teòrics físics de la llum i la imatge.
- Introduir els conceptes de captació d'imatges analògiques i digitals.
- Entendre les bases de la tècnica fotogràfica pel que fa a captació, fixació de la imatge i revelat.
- Experimentar el procés de realització d'una fotografia, des de la captació de la imatge l'obtenció de la imatge (negatiu en el cas dels analògics i fotografia digital dels digitals).
- Experimentar de forma activa, tècnica i motivadora com es capten imatges en els sistemes analògics i digitals.
- Treball cooperatiu i creatiu amb l'ús de noves tecnologies.
- Conèixer el passat per tal d'entendre i valorar el present.
- Treballar cooperativament per assolir els objectius plantejats.
- Assumir una actitud de respecte vers el patrimoni cultural i les diferents maneres de veure i entendre el món.

Durada: 3 h.
Preu : 7, 50 EUR per alumne (grups de més de 17 alumnes) /
130 EUR per grup (grups iguals o inferiors a 17 alumnes)
Observacions: grups de màxim 26 alumnes.
Autor de l'activitat: Innova't Educació.

Documentació:

Segueix-nos a:

YouTube

Instagram

Més informació:

Contacte / subscripcions

Serveis

Avís legal

Perfil del contractant

Premsa:

Notícies

Material de premsa

Identitat corporativa

TripAdvisor
Ajuntament de Girona
© 2018 Fundació Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol | C. Sèquia, 1, 17001 Girona | Tel. 972 412 777 | Contacte